• Loại văn bản


Tổng số văn bản được tìm thấy: 160

Ngày ban hành Cơ quan ban hành Số văn bản Trích yếu Tải về
09/09/2013 Bộ LĐTBXH 18/2013/TT-BLĐTBXH

Về việc hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động trong Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

damhabac
14/05/2013 Chính phủ 49/2013/NĐ-CP

về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương

damhabac
18/10/2013 Bộ LĐTBXH 25/2013/TT-BLĐTBXH

Về việc hướng dẫn chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại

damhabac
14/05/2013 Chính phủ 50/2013/NĐ-CP

quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

damhabac
14/05/2013 Chính phủ 51/2013/NĐ-CP

quy định chế độ tiền lương, thù lao đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước […]

damhabac
25/10/2013 Bộ LĐTBXH 30/2013/TT-BLĐTBXH

hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 44/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động

damhabac
16/01/2014 Bộ LĐTBXH 03/2014/NĐ-CP

quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm

damhabac
14/06/2005 Quốc Hội 33/2005/QH11

Bộ luật Dân sự

damhabac
15/06/2004 Quốc Hội 24/2004/QH11

Bộ luật tố tụng dân sự

damhabac
15/01/2006 Chính phủ 138/2006/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

damhabac
07/10/2003 Chính phủ 113/2003/NĐ-CP

Về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón

damhabac
31/12/2007 Chính phủ 191/2007/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón

damhabac
29/10/2013 Quốc Hội 45/2013/QH13

Luật Đất đai 2013

damhabac
15/05/2014 Chính phủ 43/2014/NĐ-CP

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

damhabac
15/05/2014 Chính phủ 44/2014/NĐ-CP

Quy định về giá đất

damhabac