• Loại văn bản


Tổng sổ văn bản được tìm thấy: 152

Ngày ban hành Cơ quan ban hành Số văn bản Trích yếu Tải về
31/05/2022 Bộ KHĐT 08/2022/TT-BKHĐT

THÔNG TƯ: Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

damhabac
23/03/2022 Quốc Hội 17/2022/ UBTVQH15

NGHỊ QUYẾT: VỀ SỐ GIỜ LÀM THÊM TRONG 01 NĂM, TRONG 01 THÁNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG BỐI CẢNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI

damhabac
01/06/2022 Thủ tướng Chính phủ 9/CT-TTg

Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

damhabac
10/01/2022 Chính phủ 08/2022/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

damhabac
10/03/2022 Chính phủ 20/2022/NĐ-CP

Nghị định: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

damhabac
31/05/2022 Bộ KHĐT 05/2022/TT-BKHCN

Thông tư: Hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

damhabac
13/03/2021 Chính phủ 15/2021/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

damhabac
28/01/2022 Chính phủ 15/2022/NĐ-CP

Quy định chính sách miễn, giảm thuế theo NQ số 43/2022/QH15

damhabac
27/06/2014 Bộ KHĐT 4054/BKHĐT-QLĐT

v/v thực hiện luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

damhabac
18/06/2014 Quốc Hội 50/2014/QH13

Luật xây dựng

damhabac
26/06/2014 Chính phủ 63/2014/NĐ-CP

Hướng dẫn thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

damhabac
16/11/2013 Quốc Hội 39/2013/QH13

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng

damhabac
01/07/2014 Chính phủ 65/2014/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng năm 2013

damhabac
15/04/2010 Chính phủ 42/2010/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng

damhabac
27/04/2012 Chính phủ 39/2012/NĐ-CP

Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

damhabac