• Loại văn bản


Tổng số văn bản được tìm thấy: 180

Ngày ban hành Cơ quan ban hành Số văn bản Trích yếu Tải về
27/02/2024 Chính phủ 24/2024/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

damhabac
27/02/2024 Chính phủ 23/2024/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH:Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực

damhabac
15/02/2024 Bộ KHĐT Mẫu 8D Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT

MẪU SỐ 8D:BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU QUA MẠNG CHO GÓI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN

damhabac
15/02/2024 Bộ KHĐT Mẫu 8C Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT

MẪU SỐ 8C: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU QUA MẠNG CHO GÓI THẦU DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN, MUA SẮM HÀNG HÓA, XÂY LẮP

damhabac
15/02/2024 Bộ KHĐT Mẫu 8B Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT

MẪU SỐ 8B: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU QUA MẠNG CHO GÓI THẦU DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN,  MUA SẮM HÀNG HÓA

damhabac
15/02/2024 Bộ KHĐT Mẫu 8A Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT

MẪU SỐ 8A:  BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU QUA MẠNG CHO GÓI THẦU DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN, MUA SẮM HÀNG HÓA, XÂY LẮP

damhabac
15/02/2024 Bộ KHĐT Kèm theo Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT

MẪU KẾ HOẠCH TỔNG THỂ LỰA CHỌN NHÀ THẦU, KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU  (Kèm theo Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

damhabac
15/02/2024 Bộ KHĐT Phu luc theo TT 01/2024/TT-BKHĐT

PHỤ LỤC (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

damhabac
15/02/2024 Bộ KHĐT 01/2024/TT-BKHĐT

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC CUNG CẤP, ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU VÀ MẪU HỒ SƠ ĐẤU THẦU TRÊN HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA

damhabac
29/12/2023 Bộ LĐTBXH 15/2023/TT-BLĐTBXH

THÔNG TƯ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 hướng dẫn thực hiện Điều 52 Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số […]

damhabac
28/12/2023 Chính phủ 94/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH : Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội

damhabac
29/06/2023 Chính phủ 42/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH : ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG

damhabac
14/09/2023 Chính phủ 69/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH : SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 159/2020/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2020 VỀ QUẢN LÝ NGƯỜI GIỮ CHỨC DANH, CHỨC VỤ VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

damhabac
26/12/2017 Chính phủ 151/2017/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH : QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG

damhabac
06/09/2023 Chính phủ 67/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH : QUY ĐỊNH VỀ BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI, BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC, BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

damhabac