Đoàn Thanh niên

 

I- Giới thiệu chung:
Đoàn Thanh niên Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc (nay là Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc) là một tổ chức Đoàn tương đương cấp Huyện trong hệ thống tổ chức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ Công ty và sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chấp hành tỉnh Đoàn Bắc Giang.
Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công ty khóa XI, nhiệm kỳ 2012 – 2017 gồm 17 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí; Bí thư: Đ/c Ngô Anh Dũng.
– Các Ban tham mưu, xây dựng Đoàn gồm:
+ Ủy ban Kiểm tra Đoàn TN Công ty
+ Ban Thông tin – Tuyên truyền Đoàn TN Công ty
+ Ban Khoa học Kỹ thuật trẻ Đoàn TN Công ty
+ Ban Phong trào Đoàn TN Công ty
– Tính đến thời điểm thống kê ngày 26/3/2014, Đoàn TN Công ty có tổng số 547 ĐVTN sinh hoạt ở 20 chi đoàn trực thuộc.

II- Quá trình hình thành và phát triển:
Tổ chức Đoàn TN Công ty được thành lập và phát triển gắn liền với quá trình xây dựng và phát triển Công ty.
Trong giai đoạn xây dựng Nhà máy (1960 – 1965), hàng nghìn chiến sĩ và cán bộ công nhân từ khắp mọi miền Tổ quốc với lực lượng chủ yếu là thanh niên được điều động đến tham gia thi công xây dựng; các anh, các chị đã đem lòng nhiệt tình, sức trẻ để lao động, cống hiến trên công trường xây dựng Nhà máy Phân đạm đầu tiên ở Việt Nam. Cùng với việc kiện toàn tổ chức chính quyền, Đảng, Công đoàn; Đoàn thanh niên Công trường được thành lập vào tháng 6 năm 1960. Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Công trường đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ và tổ chức cho đoàn viên thanh niên phát huy vai trò xung kích tham gia các phong trào thi đua trên Công trường; tổ chức tập luyện và biểu diễn phục vụ nhiều chương trình văn nghệ; vận động hàng trăm đoàn viên thanh niên tham gia dạy và học bổ túc văn hóa.
Bước vào giai đoạn vừa bám trụ, vừa sản xuất, vừa chiến đấu kháng chiến chống Mỹ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Đoàn thanh niên Nhà máy Nhiệt điện và Đoàn thanh niên Nhà máy Cơ khí đã luôn phát huy vai trò của Đoàn là mũi nhọn xung kích, thi đua lập thành tích tô thắm thêm trang sử truyền thống của Đoàn. Với quyết tâm “Giữ vững dòng điện vàng cho Tổ quốc”, Đoàn thanh niên Nhà máy Nhiệt điện có phong trào kết nạp đoàn viên danh dự. Cờ Đoàn phấp phới bay ở những nơi khó khăn nguy hiểm nhất. Mỗi khi ngớt tiếng bom, hàng chục đoàn viên thanh niên cùng cả cán bộ công nhân giương cao cờ Đoàn lao vào sửa chữa, khôi phục sản xuất. Đoàn thanh niên Nhà máy Cơ khí đã đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng Đoàn “4 tốt”, phong trào “Ba điểm cao” và “Ba sẵn sàng”. Đoàn tổ chức đội thanh niên xung kích, trực tiếp đảm nhận những việc khó khăn, nặng nhọc nhất trong xây dựng và sản xuất. Thanh niên Nhà máy đã có hàng trăm lá đơn tình nguyện lên đường đánh Mỹ. Với những thành tích xuất sắc đạt được trong công tác, Đoàn thanh niên Nhà máy Nhiệt điện vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng cờ Nguyễn Văn Trỗi; Đoàn thanh niên Nhà máy Cơ khí được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng bằng khen.
Cuộc kháng chiến chống Mỹ thắng lợi, hòa bình được lập lại, Đất nước thống nhất, Nhà máy chuyển sang giai đoạn duy trì, giữ vững, phát triển sản xuất. Từ đó đến nay, Đoàn thanh niên Nhà máy đã trải qua 11 kỳ Đại hội với bề dày thành tích vẻ vang.
Đại hội Đoàn thanh niên Nhà máy lần thứ nhất được tổ chức trong hai ngày 15,16/5/1976. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, tổ chức Đoàn thanh niên đã cùng tập thể cán bộ, công nhân Nhà máy bước vào 2 năm thử máy và sản xuất thử vô cùng gian khó.
Đại hội Đoàn thanh niên Nhà máy lần thứ II, nhiệm kỳ 1977-1979 diễn ra trong bối cảnh đánh dấu bước ngoặt mới trong quá trình sản xuất. Do tình hình quan hệ quốc tế, chuyên gia nước ngoài rút về nước; cán bộ, kỹ sư và công nhân Nhà máy phải tự điều hành sản xuất không có chuyên gia giúp đỡ. Đoàn thanh niên Nhà Máy đã tổ chức triển khai phong trào “3 xung kích làm chủ tập thể” phát huy trí tuệ, tài năng, ý chí tự lực tự cường trong sản xuất. Năm 1979, Đoàn thanh niên Nhà máy được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào 3 xung kích làm chủ tập thể”.
Đại hội Đoàn thanh niên Nhà máy lần thứ III, nhiệm kỳ 1979-1982; Đại hội đã tiếp tục phát huy truyền thống của tuổi trẻ Nhà máy, xung kích thực hiện nhiệm vụ sản xuất. Trong giai đoạn này, sản xuất của Nhà máy gặp khó khăn nhất kể từ khi khánh thành. Cùng với sự nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thử thách của cán bộ, công nhân Nhà máy, tổ chức Đoàn thanh niên đã tích cực hưởng ứng, tham gia có hiệu quả các đợt phát động thi đua trong học tập, lao động, sản xuất, qua đó, góp phần giúp Nhà máy giành được thắng lợi rất cơ bản là xác định được phương thức chạy máy kinh tế nhất.
Năm 1982, Đại hội Đoàn thanh niên Nhà máy lần thứ IV, nhiệm kỳ 1982-1985 được tổ chức; Đại hội đã bầu ra BCH gồm 21 ủy viên, BTV gồm 07 ủy viên. Trong nhiệm kỳ này, Đoàn thanh niên Nhà máy đã xác định rõ vai trò trách nhiệm của đoàn viên thanh niên tham gia trong quá trình phục hồi sản xuất theo chỉ thị số 19/CP của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Liên tục nhiều năm phấn đấu, đoàn viên thanh niên đã cùng cán bộ, công nhân Nhà máy góp phần nâng sản lượng lên 3 vạn, 4 vạn tấn Urê/ năm; các phong trào thi đua của tuổi trẻ Nhà máy luôn là điểm sáng trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Tỉnh Đoàn Hà Bắc.
Năm 1985, Đại hội Đoàn thanh niên Nhà máy lần thứ V, nhiệm kỳ 1985-1989 được tổ chức; Đại hội đã bầu ra BCH gồm 21 ủy viên, BTV gồm 07 ủy viên. Thực hiện chủ trương đa dạng hoá sản phẩm của lãnh đạo Nhà máy, Đoàn thanh niên Nhà máy tiếp tục phát động các phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phong trào giỏi một nghề, biết nhiều nghề. Hưởng ứng các phong trào này, đoàn viên thanh niên nhà máy đã có hàng trăm sáng kiến cải tiến, giải pháp kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất đem lại hiệu quả cao; một số đồng chí đã vinh dự được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo”.
Ngày 10/10/1988, Nhà máy được Nhà nước quyết đinh chuyển mô hình thành XNLH Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc. Bước vào năm 1989, XNLH bắt đầu thực hiện theo cơ chế quản lý kinh tế mới, chuyển sang chế độ hạch toán kinh doanh theo quyết định số 217/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng. Đây cũng là năm diễn ra Đại hội Đoàn thanh niên XNLH lần thứ VI, nhiệm kỳ 1989-1993; Đại hội đã bầu ra BCH gồm 17 ủy viên, BTV gồm 05 ủy viên. Nhiệm kỳ này đánh dấu sự năng động, sớm đổi mới phương thức hoạt động, gắn hoạt động của Đoàn vào quá trình sản xuất kinh doanh. Các cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh niên đã tích cực tham gia đề xuất nhiều mô hình, giải pháp hữu hiệu nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất. Hàng năm các cơ sở đoàn trong XNLH đã đảm nhận thực hiện từ 50-70 công trình thanh niên, hàng chục sáng kiến cải tiến kỹ thuật được thực hiện đem lại hiệu quả trong sản xuất. Năm 1990, Đoàn Thanh niên XNLH đã đứng ra đảm nhận quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh nước giải khát, giải quyết việc làm cho hàng chục lao động và xây dựng được nguồn quĩ cho tổ chức Đoàn hoạt động.
Năm 1992, một vinh dự lớn đối với cán bộ, đoàn viên thanh niên XNLH được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba về đã phát huy vai trò xung kích và nòng cốt trong sản xuất và công tác, lập nhiều thành tích xuất sắc từ năm 1986 đến năm 1991.
Năm 1993, XNLH Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc được đổi tên là Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc; đây cũng là năm diễn ra Đại hội Đoàn thanh niên Công ty lần thứ VII, nhiệm kỳ 1993-1997. Đại hội đã bầu ra BCH gồm 21 ủy viên, BTV gồm 05 ủy viên. Trong thời gian này, tình hình SXKD của Công ty có nhiều thuận lợi. Các phong trào thanh niên được đẩy mạnh; Đoàn thanh niên đã tham mưu tổ chức nhiều hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực như các cuộc thi kỹ sư trẻ giỏi, thợ giỏi hàng năm. Liên tục nhiều năm liền, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Công ty được Tỉnh Đoàn Bắc Giang công nhận là đơn vị vững mạnh xuất sắc. Năm 1993-1994, Đoàn thanh niên Công ty được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng cờ thi đua luân lưu mang chân dung Bác Hồ.
Đại hội Đoàn thanh niên Công ty lần thứ VIII, nhiệm kỳ 1997-2002 đã bầu ra BCH gồm 21 ủy viên, BTV gồm 05 ủy viên. Trong giai đoạn 1996-2000 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn do tác động khắc nhiệt của nền kinh tế thị trường; giá bán Urê nhập khẩu giảm mạnh ở mức rất thấp, thấp hơn giá thành Urê do Công ty sản xuất ra. Ở nhiệm kỳ này, do yêu cầu nhiệm vụ công tác, các đồng chí cán bộ Đoàn chủ chốt có sự luân chuyển và được kiện toàn liên tục hàng năm; công tác Đoàn và phong trào thanh niên Công ty được duy trì và giữ vững.
Tháng 5 năm 2002, Đại hội Đoàn thanh niên Công ty lần thứ IX, nhiệm kỳ 2002-2007 được tổ chức; Đại hội đã bầu BCH gồm 15 ủy viên, BTV gồm 05 ủy viên. Trong nhiệm kỳ này, Đoàn thanh niên cùng với các tổ chức đoàn thể khác trong Công ty đã phát huy vai trò giáo dục vận động đoàn viên tích cực tham gia sản xuất kinh doanh và nâng cao đời sống xã hội. Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đoàn viên thanh niên đã tích cực lao động, sản xuất công tác và tham gia phong trào chung của Công ty với 85 công trình, việc làm ca máy thanh niên được thực hiện; tổ chức thành công diễn đàn thanh niên “Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích’.
Từ ngày 1/1/2007, Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty TNHH một thành viên 100% vốn Nhà nước. Tháng 3 năm 2007, Đại hội Đoàn thanh niên Công ty lần thứ X, nhiệm kỳ 2007-2012 được tổ chức; Đại hội đã bầu ra BCH gồm 17 ủy viên, BTV gồm 05 ủy viên. Trong nhiệm kỳ này, công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn được chú trọng gắn với việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Đoàn thanh niên Công ty đã tổ chức thành công các Diễn đàn thanh niên: “Tuổi trẻ Công ty học tập và làm theo lời Bác” và “Thanh niên kể chuyện thanh niên làm theo lời Bác”. Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên Công ty đã tích cực tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu do Tỉnh Đoàn Bắc Giang đề ra; tham gia hoạt động các phong trào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thể dục, thể thao, phong trào thanh niên tình nguyện; tổ chức tốt các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em là con của cán bộ, công nhân viên Công ty và trẻ em trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Kết thúc nhiệm kỳ, Đoàn thanh niên Công ty vinh dự được BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng cờ đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp Huyện 5 năm liền (2007-2011).
Đại hội đại biểu Đoàn TN Công ty lần thứ XI, nhiệm kỳ 2012-2017 được tổ chức vào ngày 28/6/2012; Đại hội đã bầu ra BCH gồm 17 ủy viên và lần đầu tiên Bí thư Đoàn thanh niên Công ty được tiến hành bầu trực tiếp tại Đại hội, BTV gồm 05 ủy viên. Đại hội đưa ra khẩu hiệu “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong sản xuất kinh doanh và đầu tư mở rộng, xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững”. Đại hội đã đề ra 10 chỉ tiêu phấn đấu trong việc xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên Công ty, 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhóm giải pháp công tác. Về các nhiệm vụ trọng tâm và nhóm giải pháp công tác nêu rõ việc không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả, phương thức hoạt động của Đoàn bám sát nội dung Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Tổ chức Đoàn các các cấp trong Công ty luôn nêu cao vai trò với ý thức trách nhiệm xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước; đồng thời, chú trọng tổ chức các hoạt động của Đoàn phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên công nhân, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao uy tín và vị thế của Công ty.
Dưới sự quan tâm sâu sát, lãnh chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Công ty và Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Bắc Giang, sự phối hợp, hỗ trợ của các tổ chức Công đoàn, Hội Cựu Chiến binh Công ty; Đoàn Thanh niên Công ty qua các thời kỳ, luôn khẳng định được vai trò là lực lượng xung kích đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tổ chức đoàn đã góp phần đào tạo, bồi dưỡng các lớp thanh niên kế tục xuất sắc sự nghiệp của các thế hệ cha anh. Phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn, vượt qua bao gian khổ khó khăn để khẳng định sức trẻ của mình trên các mặt công tác, lớp lớp đoàn viên thanh niên Công ty đã trưởng thành, nhiều đồng chí được Đảng, Nhà nước giao trọng trách, giữ các cương vị quan trọng trong các cơ quan Trung ương, địa phương và trong các doanh nghiệp lớn; các anh, các chị luôn là những tấm gương cho thế hệ trẻ hôm nay noi theo. Được tiếp lửa từ truyền thống, mỗi đoàn viên, thanh niên hôm nay luôn ý thức phải trang bị hành trang tri thức, rèn đức, luyện tài, xây dựng tinh thần tình nguyện và lối sống đẹp trong cộng đồng; học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp sức trẻ vì sự phát triển bền vững của đơn vị và Công ty, xây dựng quê hương Bắc Giang và nước Việt Nam ta ngày càng giàu mạnh, văn minh./.