Gắn Bó Cùng Nhà Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC
Tên giao dịch quốc tế:
Habac Nitrogenous Fertilizer and Chemicals Joint Stock Company

 

Địa chỉ Đường Trần Nguyên Hãn-Phường Thọ Xương – Thành phố Bắc Giang , Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại (0204)3854538
Fax  (0204)3855018
Email info@damhabac.com.vn
Website https://www.damhabac.com.vn

 

Thông tin giao dịch:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 110340
Số tài khoản: 10201 0000 4444 35
Tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Bắc Giang
Mã số thuế: 2400120344

Ngành nghề kinh doanh:

–   Sản xuất, kinh doanh phân đạm Urê;
–   Sản xuất, kinh doanh các loại phân bón;
–   Sản xuất, kinh doanh hóa chất;
–   Sản xuất, kinh doanh Amôniắc lỏng;
–   Sản xuất, kinh doanh Các bon điôxít (lỏng, rắn);
–   Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm khí công nghiệp.
–  Sản xuất, kinh doanh điện và hàng cơ khí;

–   Xây lắp công trình công nghiệp; xây lắp công trình dân dụng; tư vấn hoạt động xây dựng; thiết kế thiết bị, công nghệ công trình hóa chất.

–   Kinh doanh xuất, nhập khẩu phân bón, hóa chất và các sản phẩm khí công nghiệp.