• Loại văn bản


Tổng số văn bản được tìm thấy: 178

Ngày ban hành Cơ quan ban hành Số văn bản Trích yếu Tải về
15/06/2022 Quốc Hội 06/2022/QH15

Luật thi đua khen thưởng

damhabac
19/06/2023 Quốc Hội 16/2023/QH15

Luật giá

damhabac
23/06/2023 Quốc Hội 22/2023/QH15

Luật Đấu thầu có hiệu lực từ 01.01.2024

damhabac
21/01/2015 Quốc Hội 93/2015/QH13

LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

damhabac
01/07/2016 Chính phủ 71/2016/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH: QUY ĐỊNH THỜI HẠN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH VÀ XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI KHÔNG THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

damhabac
29/07/2022 Bộ KHĐT 16/2022/TT-BKHĐT

THÔNG TƯ:NGƯNG HIỆU LỰC CỦA THÔNG TƯ SỐ 08/2022/TT-BKHĐT NGÀY 31 THÁNG 5 NĂM 2022 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC CUNG CẤP, ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ ĐẤU THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRÊN HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA VÀ THÔNG TƯ SỐ 10/2022/TT-BKHĐT NGÀY 15 THÁNG […]

damhabac
08/02/2022 Bộ KHĐT 02/2022/TT-BTP

THÔNG TƯ: HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

damhabac
28/05/2022 Chính phủ 34/2022/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH: GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT TRONG NĂM 2022

damhabac
12/06/2022 Chính phủ 38/2022/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH: QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

damhabac
20/06/2022 Chính phủ 41/2022/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 41 VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

damhabac
15/06/2022 Quốc Hội 06/2022/QH15

LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

damhabac
31/05/2022 Bộ KHĐT 08/2022/TT-BKHĐT

THÔNG TƯ: Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

damhabac
23/03/2022 Quốc Hội 17/2022/ UBTVQH15

NGHỊ QUYẾT: VỀ SỐ GIỜ LÀM THÊM TRONG 01 NĂM, TRONG 01 THÁNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG BỐI CẢNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI

damhabac
01/06/2022 Thủ tướng Chính phủ 9/CT-TTg

Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

damhabac
10/01/2022 Chính phủ 08/2022/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

damhabac