• Loại văn bản


Tổng số văn bản được tìm thấy: 160

Ngày ban hành Cơ quan ban hành Số văn bản Trích yếu Tải về
02/11/2020 Bộ Công an Pháp chế – VPCT

So sánh BLLĐ 2019 và BLLĐ 2012.

damhabac
28/01/2021 Chính phủ 08/2021/NĐ-CP

Quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội bộ

damhabac
16/11/2020 Bộ Tài chính 96/2020/TT-BTC

Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

damhabac
12/11/2020 Bộ LĐTBXH 11/2020/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

damhabac
19/10/2020 Chính phủ 125/2020/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

damhabac
14/12/2020 Chính phủ 145/2020/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

damhabac
31/12/2020 Chính phủ 155/2020/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

damhabac
31/12/2020 Bộ Tài chính 116/2020/TT-BTC

Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

damhabac
04/01/2021 Chính phủ 01/2021/NĐ-CP

Về đăng ký doanh nghiệp

damhabac
31/12/2020 Chính phủ 159/2020/NĐ-CP

Về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

damhabac
26/01/2021 Chính phủ 06/2021/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

damhabac
09/02/2021 Bộ Công an 09/2021/NĐ-CP

Về quản lý vật liệu xây dựng.

damhabac
09/02/2021 Chính phủ 10/2021/NĐ-CP

Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

damhabac
09/02/2021 Chính phủ 10/2121/NĐ-CP

Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

damhabac
03/03/2021 Chính phủ 15/2021/NĐ-CP

Quy định chi tiết 1 số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

damhabac