• Loại văn bản


Tổng số văn bản được tìm thấy: 178

Ngày ban hành Cơ quan ban hành Số văn bản Trích yếu Tải về
20/07/2018 Chính phủ 101/2018/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của NĐ 85/NĐ-CP 2014 ngày 10/9/2014 quy định mẫu huân, huy chương, bằng khen, hợp cờ.

damhabac
23/08/2018 Chính phủ 108/2018/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của NĐ số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của CP về đăng ký doanh nghiệp.

damhabac
04/09/2018 Chính phủ 115/2018/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

damhabac
12/09/2018 Chính phủ 119/2018/NĐ-CP

Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

damhabac
07/11/2018 Chính phủ 149/2018/NĐ-CP

Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

damhabac
24/10/2018 Chính phủ 148/2018/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động

damhabac
07/11/2018 Chính phủ 153/2018/NĐ-CP

Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng.

damhabac
30/11/2018 Quốc Hội 36/2018/QH14

Luật Phòng, chống tham nhũng

damhabac
16/11/2018 Chính phủ 157/2018/NĐ-CP

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

damhabac
29/11/2018 Quốc Hội 31/2018/QH14

Luật Trồng trọt

damhabac
17/06/2020 Quốc Hội 59/2020/QH14

Luật Doanh nghiệp

damhabac
20/11/2019 Quốc Hội 45/2019/QH14

Bộ luật Lao động

damhabac
01/01/2020 Chính phủ 01/2020/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.

damhabac
24/02/2020 Chính phủ 24/2020/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

damhabac
30/06/2020 Bộ KHĐT 05/2020/TT-BKHĐT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

damhabac