• Loại văn bản


Tổng số văn bản được tìm thấy: 178

Ngày ban hành Cơ quan ban hành Số văn bản Trích yếu Tải về
05/03/2020 Chính phủ 30/2020/NĐ-CP

Về công tác văn thư

damhabac
15/10/2020 Chính phủ 122/2020/NĐ-CP

Quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.

damhabac
19/10/2020 Chính phủ 123/2020/NĐ-CP

Quy định về hóa đơn, chứng từ.

damhabac
02/11/2020 Bộ Công an Pháp chế – VPCT

So sánh BLLĐ 2019 và BLLĐ 2012.

damhabac
28/01/2021 Chính phủ 08/2021/NĐ-CP

Quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội bộ

damhabac
16/11/2020 Bộ Tài chính 96/2020/TT-BTC

Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

damhabac
12/11/2020 Bộ LĐTBXH 11/2020/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

damhabac
19/10/2020 Chính phủ 125/2020/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

damhabac
14/12/2020 Chính phủ 145/2020/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

damhabac
31/12/2020 Chính phủ 155/2020/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

damhabac
31/12/2020 Bộ Tài chính 116/2020/TT-BTC

Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

damhabac
04/01/2021 Chính phủ 01/2021/NĐ-CP

Về đăng ký doanh nghiệp

damhabac
31/12/2020 Chính phủ 159/2020/NĐ-CP

Về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

damhabac
26/01/2021 Chính phủ 06/2021/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

damhabac
09/02/2021 Bộ Công an 09/2021/NĐ-CP

Về quản lý vật liệu xây dựng.

damhabac