• Loại văn bản


Tổng số văn bản được tìm thấy: 160

Ngày ban hành Cơ quan ban hành Số văn bản Trích yếu Tải về
01/04/2021 Chính phủ 47/2021/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp

damhabac
01/04/2021 Chính phủ 50/2021/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

damhabac
15/11/2016 Quốc Hội 29/2018/QH14

Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước

damhabac
28/02/2020 Chính phủ 26/2020/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

damhabac
10/03/2020 Bộ Công an 24/2020/TT-BCA

Ban hành biểu mẫu sử dụng trong công BV BMNN

damhabac
01/07/2021 UBND tỉnh Bắc Giang 26/2021/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

damhabac
31/07/2017 Hội đồng quản trị Phụ lục

Phụ lục 1,2,3,4,5,6 Công tác văn thư lưu trữ

damhabac
31/07/2017 Hội đồng quản trị Phụ lục quy chế

Phụ lục quy chế công tác văn thư lưu trữ

damhabac
31/07/2017 Hội đồng quản trị QCCTVT

Quy chế Công tác văn thư lưu trữ của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

damhabac
31/07/2017 Hội đồng quản trị 168/QĐ-HĐQT

Quyết định ban hành quy chế Công tác văn thư lưu trữ

damhabac