• Loại văn bản


Tổng số văn bản được tìm thấy: 160

Ngày ban hành Cơ quan ban hành Số văn bản Trích yếu Tải về
12/09/2018 Chính phủ 119/2018/NĐ-CP

Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

damhabac
07/11/2018 Chính phủ 149/2018/NĐ-CP

Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

damhabac
24/10/2018 Chính phủ 148/2018/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động

damhabac
07/11/2018 Chính phủ 153/2018/NĐ-CP

Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng.

damhabac
30/11/2018 Quốc Hội 36/2018/QH14

Luật Phòng, chống tham nhũng

damhabac
16/11/2018 Chính phủ 157/2018/NĐ-CP

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

damhabac
29/11/2018 Quốc Hội 31/2018/QH14

Luật Trồng trọt

damhabac
17/06/2020 Quốc Hội 59/2020/QH14

Luật Doanh nghiệp

damhabac
20/11/2019 Quốc Hội 45/2019/QH14

Bộ luật Lao động

damhabac
01/01/2020 Chính phủ 01/2020/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.

damhabac
24/02/2020 Chính phủ 24/2020/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

damhabac
30/06/2020 Bộ KHĐT 05/2020/TT-BKHĐT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

damhabac
05/03/2020 Chính phủ 30/2020/NĐ-CP

Về công tác văn thư

damhabac
15/10/2020 Chính phủ 122/2020/NĐ-CP

Quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.

damhabac
19/10/2020 Chính phủ 123/2020/NĐ-CP

Quy định về hóa đơn, chứng từ.

damhabac