Phiếu đăng ký mời chào hàng

Phiếu đăng ký thông tin mời chào hàng PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG   - Tên bên mời thầu: Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc. - Địa chỉ: Phường Thọ Xương,...

Thông báo mời chào hàng

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc. Địa chỉ: Phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG - Tên bên mời thầu: Công ty...