Loading ...

.:: Dam Ha Bac., Jsc ::.

Đang tải ...


Công ty Cổ phần Phân Đạm và Hóa Chất Hà Bắc
Địa chỉ: Phường Thọ Xương - TP.Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang
Tel: (84-204) 3854538 / Fax: (84-204) 3855018


Danh bạ điện thoại nội bộ


Cương vị

 Điện thoại

 Cương vị

 Điện thoại

 Văn phòng Công ty

 

 Khối Đảng -Đoàn thể

 

Chánh Văn phòng

     384

Phó Bí thư Đảng ủy

       581

Phó CVP Công ty

     387

Chánh VP Đảng ủy

       392

                     

Chủ nhiệm UBKTĐU

       406

 

Chủ tịch Công đoàn

       289

  Văn Thư                     

     429

Phó CTCĐ

       574

Trưởng ban Nữ công

       591

 

Chủ tịch Hội CCB

       503

 

 

 Bí thư Đoàn TN

       223

 Khối phòng ban

 

 

 

Trưởng phòng Kế hoạch

     427

Trưởng phòng KTTKTC

       465

Trưởng phòng Vật tư - Vận tải

     341

Trưởng phòng Thị trường

       422

Trưởng phòng Đầu tư-Xây dựng

     214

Trưởng phòng Bảo vệ Quân sự

       208

Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ

     436

Trưởng phòng Điều độ sản xuất

       379

Trưởng phòng Điện-ĐL-TĐH

     579

Trưởng phòng KTAT-MT

       505

Trưởng phòng Cơ khí

     393

Trưởng phòng KCS

       317

Giám đốc Nhà văn hóa

     389

PX phục vụ đời sống

       405

Trưởng phòng Y tế

     475

Phó ban QLDA

       488

 Trưởng phòng KHKT-SK

     573

Trưởng phòng Tổ chức nhân sự

       388

 Khối sản xuất

 

 

 

Giám đốc Xưởng Nhiệt

     536

Giám đốc xưởng Khí hóa SHELL

       8666

Giám đốc xưởng Phân ly không khí

     8612

Giám đốc Xưởng ĐL-TĐH

       577

Giám đốc Xưởng Amoniac 1

     504

Giám đốc Xưởng Ure 1

       287

Giám đốc Xưởng Amoniac 2

     8618

Giám đốc Xưởng Ure 2

       8611

Giám đốc Xưởng Điện

     243

Giám đốc Xưởng Sửa chữa

       286

Giám đốc xưởng Nước

     350

Quản đốc Xưởng Than

       364

PX Than phế liệu

     528

 

 

 Các công ty liên quan

 

 

 

Công ty CP Khí hóa lỏng Hà bắc

     217

Công ty CP Hưng phát

       324

Hãy gửi nội dung cho chúng tôi
Tên bạn
Điện thoại
Email
Liên hệ
Nội dung