Loading ...

.:: Dam Ha Bac., Jsc ::.

Đang tải ...


Liên kết


Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ online
Đạm Hà Bắc
Số văn bản
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tổng sổ văn bản được tìm thấy là: 109
Ngày ban hànhCơ quan ban hànhSố văn bảnTrích yếuTải về
07/11/2018 Chính phủ 153/2018/NĐ-CP Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng. Tải về
24/10/2018 Chính phủ 148/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động Tải về
07/11/2018 Chính phủ 149/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Tải về
12/09/2018 Chính phủ 119/2018/NĐ-CP Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Tải về
04/09/2018 Chính phủ 115/2018/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Tải về
23/08/2018 Chính phủ 108/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của NĐ số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của CP về đăng ký doanh nghiệp. Tải về
20/07/2018 Chính phủ 101/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của NĐ 85/NĐ-CP 2014 ngày 10/9/2014 quy định mẫu huân, huy chương, bằng khen, hợp cờ. Tải về
30/06/2018 Chính phủ 95/2018/NĐ-CP Quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, liêm yết & giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán. Tải về
16/04/2018 Chính phủ 55/2018/NĐ-CP Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực phân bón. Tải về
08/03/2018 Chính phủ 32/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của NĐ số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp & quản lí, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp. Tải về
22/02/2018 Chính phủ 22/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết 1 số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan. Tải về
05/02/2018 Chính phủ 20/2018/NĐ-CP Ban hành điều lệ và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Tải về
02/02/2018 Chính phủ 15/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật An toàn thực phẩm. Tải về
17/10/2018 Bộ LĐTBXH 17/2018/TT-BLĐTBXH Quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp Tải về
04/07/2018 Bộ Công Thương 16/2018/TT-BCT Quy định chi tiết thi hành công tác thi đua khen thưởng trong nghành công thương. Tải về