Loading ...

.:: Dam Ha Bac., Jsc ::.

Đang tải ...


Số văn bản
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tổng sổ văn bản được tìm thấy là: 105
Ngày ban hànhCơ quan ban hànhSố văn bảnTrích yếuTải về
12/09/2018 Thủ tướng Chính phủ 119/2018/NĐ-CP Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Tải về
04/09/2018 Thủ tướng Chính phủ 115/2018/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Tải về
23/08/2018 Thủ tướng Chính phủ 108/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của NĐ số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của CP về đăng ký doanh nghiệp. Tải về
20/07/2018 Thủ tướng Chính phủ 101/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của NĐ 85/NĐ-CP 2014 ngày 10/9/2014 quy định mẫu huân, huy chương, bằng khen, hợp cờ. Tải về
04/07/2018 Bộ Công Thương 16/2018/TT-BCT Quy định chi tiết thi hành công tác thi đua khen thưởng trong nghành công thương. Tải về
12/06/2018 Quốc Hội 25/2018/QH14 Luật Tố cáo. Tải về
12/06/2018 Quốc Hội 24/2018/QH14 Luật An ninh mạng. Tải về
12/06/2018 Quốc Hội 23/2018/QH14 Luật Cạnh tranh. Tải về
30/06/2018 Thủ tướng Chính phủ 95/2018/NĐ-CP Quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, liêm yết & giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán. Tải về
16/04/2018 Thủ tướng Chính phủ 55/2018/NĐ-CP Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực phân bón. Tải về
08/03/2018 Thủ tướng Chính phủ 32/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của NĐ số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp & quản lí, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp. Tải về
22/02/2018 Thủ tướng Chính phủ 22/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết 1 số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan. Tải về
05/02/2018 Thủ tướng Chính phủ 20/2018/NĐ-CP Ban hành điều lệ và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Tải về
02/02/2018 Thủ tướng Chính phủ 15/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật An toàn thực phẩm. Tải về
15/11/2017 Bộ KHĐT 04/2017/TT-BKHĐT Quy định chi tiết về Lựa chọn Nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Tải về