Loading ...

.:: Dam Ha Bac., Jsc ::.

Đang tải ...


Liên kết


Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ online
Đạm Hà Bắc
Số văn bản
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tổng sổ văn bản được tìm thấy là: 79
Ngày ban hànhCơ quan ban hànhSố văn bảnTrích yếuTải về
29/09/2016 Bộ KHĐT 14/2016/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn Tải về
13/06/2016 Thủ tướng Chính phủ 53/2016/NĐ-CP về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước Tải về
16/06/2016 Đảng ủy Công ty 58-CV/ĐU NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG Tải về
25/12/2015 Quốc Hội 92/2015/QH13 Bộ Luật Tố tụng dân sự Tải về
24/12/2015 Quốc Hội 91/2015/QH13 Bộ Luật Dân sự Tải về
20/11/2015 Quốc Hội 88/2015/QH13 Luật Kế toán Tải về
21/12/2015 Bộ KHĐT 23/2015/TT-BKHĐT Thông tư Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu Tải về
18/09/2015 Chính phủ 81/2015/NĐ-CP Nghị định về việc công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước Tải về
27/10/2015 Bộ KHĐT 11/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu,chào hàng cạnh tranh Tải về
26/10/2015 Bộ KHĐT 10/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tải về
02/06/2005 BCH TW Đảng 49-NQ/TW Nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Tải về
19/10/2015 Chính phủ 97/2015/NĐ-CP Nghị định về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty TNHH MTV mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Tải về
19/10/2015 Chính phủ 96/2015/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp. Tải về
13/10/2015 Chính phủ 91/2015/NĐ-CP Nghị định về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp. Tải về
22/04/2015 Bộ LĐTBXH 17/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư về việc hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương Tải về