Loading ...

.:: Dam Ha Bac., Jsc ::.

Đang tải ...


Số văn bản
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tổng sổ văn bản được tìm thấy là: 91
Ngày ban hànhCơ quan ban hànhSố văn bảnTrích yếuTải về
15/11/2017 Bộ KHĐT 04/2017/TT-BKHĐT Quy định chi tiết về Lựa chọn Nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Tải về
13/11/2017 Thủ tướng Chính phủ 1785/QQĐ-TTg Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng. Tải về
09/10/2017 Chính phủ 113/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất. Tải về
20/09/2017 Chính phủ 108/2017/NĐ-CP Quy định về quản lý phân bón. Tải về
31/07/2017 Chính phủ 91/2017/NĐ-CP Quy định về chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng. Tải về
18/07/2017 Chính phủ 83/2017/NĐ-CP Quy định về công tác cứu hộ, cứu nạn của lực lượng phòng cháy và chữa cháy. Tải về
06/06/2017 Chính phủ 71/2017/NĐ-CP Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng. Tải về
16/05/2017 Chính phủ 62/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điêu và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản. Tải về
28/04/2017 Bộ Tài chính 40/2017/TT-BTC Quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị. Tải về
05/04/2017 Chính phủ 42/2017/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều NĐ 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của CP về QLDA ĐTXD. Tải về
16/03/2017 Bộ Xây dựng 03/2017/TT-BXD Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng. Tải về
30/12/2016 Chính phủ 174/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán. Tải về
29/09/2016 Bộ KHĐT 14/2016/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn Tải về
13/06/2016 Thủ tướng Chính phủ 53/2016/NĐ-CP về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước Tải về
16/06/2016 Đảng ủy Công ty 58-CV/ĐU NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG Tải về