Loading ...

.:: Dam Ha Bac., Jsc ::.

Đang tải ...


Liên kết


Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ online
Đạm Hà Bắc
Số văn bản
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tổng sổ văn bản được tìm thấy là: 91
Ngày ban hànhCơ quan ban hànhSố văn bảnTrích yếuTải về
15/11/2017 Bộ KHĐT 04/2017/TT-BKHĐT Quy định chi tiết về Lựa chọn Nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Tải về
13/11/2017 Thủ tướng Chính phủ 1785/QQĐ-TTg Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng. Tải về
09/10/2017 Chính phủ 113/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất. Tải về
20/09/2017 Chính phủ 108/2017/NĐ-CP Quy định về quản lý phân bón. Tải về
31/07/2017 Chính phủ 91/2017/NĐ-CP Quy định về chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng. Tải về
18/07/2017 Chính phủ 83/2017/NĐ-CP Quy định về công tác cứu hộ, cứu nạn của lực lượng phòng cháy và chữa cháy. Tải về
06/06/2017 Chính phủ 71/2017/NĐ-CP Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng. Tải về
16/05/2017 Chính phủ 62/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điêu và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản. Tải về
28/04/2017 Bộ Tài chính 40/2017/TT-BTC Quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị. Tải về
05/04/2017 Chính phủ 42/2017/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều NĐ 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của CP về QLDA ĐTXD. Tải về
16/03/2017 Bộ Xây dựng 03/2017/TT-BXD Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng. Tải về
30/12/2016 Chính phủ 174/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán. Tải về
29/09/2016 Bộ KHĐT 14/2016/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn Tải về
13/06/2016 Thủ tướng Chính phủ 53/2016/NĐ-CP về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước Tải về
16/06/2016 Đảng ủy Công ty 58-CV/ĐU NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG Tải về