Loading ...

.:: Dam Ha Bac., Jsc ::.

Đang tải ...


Liên kết


Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ online
Đạm Hà Bắc

Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 -2025

26/08/2020 - 12:44 (GMT +7)

Ngày 12/8, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

   Ngày 12/8, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái dự và chỉ đạo Đại hội.

 

   
      Cùng dự có các đồng chí: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Văn Hạnh; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tống Ngọc Bắc; thành viên Hội đồng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành của tỉnh; các đồng chí nguyên là bí thư, phó bí thư Đảng ủy Công ty qua các thời kỳ cùng 122 đại biểu là những đảng viên tiêu biểu, ưu tú thay mặt cho 638 đảng viên từ 26 chi, đảng bộ cơ sở                                                                            

           Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 nêu rõ, nhiệm kỳ qua, Công ty đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong sản xuất, kinh doanh (SXKD) và công tác xây dựng Đảng. Một số chỉ tiêu SXKD chủ yếu của Công ty trong 5 năm qua đạt được kết quả như sau:

- Tốc độ tăng trưởng bình quân (giá trị SXCN theo giá cố định) 7,5%/năm.

- Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá thực tế) 13.710 tỷ đồng, bằng 138,9% so với nhiệm kỳ 2010-2015.

- Sản lượng sản xuất quy về Urê 2.057.036 tấn, bằng 183,5% so với nhiệm kỳ 2010-2015.

- Sản lượng tiêu thụ sản phẩm quy về Urê 2.029.612 tấn, bằng 181,6% so với nhiệm kỳ 2010-2015. Doanh thu tiêu thụ trên 13.885,6 tỷ đồng, bằng 131,5% so với nhiệm kỳ 2010-2015.

Thương hiệu Đạm Hà Bắc trên thị trường tiếp tục được khẳng định và giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được bảo đảm. Tích cực tham gia, đóng góp có hiệu quả vào các chương trình phát triển KT-XH trọng tâm của tỉnh Bắc Giang và Tập đoàn Hoá chất Việt Nam. 

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; năng lực quản lý điều hành của bộ máy, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể được nâng lên. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó hiệu quả SXKD thấp; còn tập thể, cán bộ, đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Trong công tác quản lý, điều hành sản xuất xảy ra một số sự cố dẫn đến ngừng máy, vi phạm quy trình an toàn lao động, một số chỉ tiêu định mức tiêu hao cao hơn kế hoạch.

             Trên cơ sở làm rõ những kết quả đạt được và hạn chế trong nhiệm kỳ qua, nhận diện thách thức, giai đoạn 2020-2025, Công ty đặt ra mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy truyền thống đoàn kết, khai thác tốt mọi nguồn lực, nâng cao hiệu quả SXKD, từng bước đưa Công ty vượt qua khó khăn và phát triển. 


   

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng bình quân (theo giá thực tế) 7,61%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp 15.794 tỷ đồng, bằng 115% so với thực hiện giai đoạn 2016-2020; tổng doanh thu tiêu thụ 15.217 tỷ đồng; hoàn thành quyết toán Dự án cải tạo - mở rộng nhà máy, thoái vốn của Công ty tại các công ty con, công ty liên kết. 

Bảo đảm việc làm, tiền lương, thu nhập cho người lao động. Hằng năm có trên 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Mỗi năm kết nạp từ 15 - 20 đảng viên. 

           Tham luận tại Đại hội, các đại biểu tập trung làm rõ giải pháp, nhiệm vụ đặt ra; vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là cải tiến kỹ thuật; ứng dụng công nghệ mới; mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; đa dạng mặt hàng, giảm chi phí đầu vào, nâng cao giá trị hàng hóa. 


 


         Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái chia sẻ với những khó khăn rất lớn mà Đảng bộ Công ty đã trải qua; đồng thời ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và kết quả tích cực mà tập thể cán bộ lãnh đạo, công nhân viên chức, người lao động Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí nhấn mạnh, bước sang giai đoạn mới, bên cạnh thuận lợi, khó khăn chung, ngành sản xuất phân bón còn phải đối diện với nhiều thách thức do diện tích đất canh tác nông nghiệp ngày càng thu hẹp; giá nguyên vật liệu đầu vào dự báo tiếp tục tăng cao; áp lực cạnh tranh của thị trường phân bón ngày càng lớn. Vì vậy, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với Đảng bộ Công ty trong thời gian tới hết sức nặng nề.

Đồng chí gợi mở một số vấn đề cần tập trung, Đảng bộ Công ty cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, phát huy trí tuệ tập thể, tính năng động sáng tạo của đội ngũ cán bộ, quản lý, công nhân kỹ thuật để không ngừng cải thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động. 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả SXKD theo cơ chế thị trường; chú trọng phát triển các sản phẩm thế mạnh, phù hợp với xu hướng thị trường; nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, nhất là các loại phân bón hữu cơ, phân vi sinh đáp ứng nhu cầu phát triển nền nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. 

Tháo gỡ vướng mắc liên quan đến khoản nợ vay và bảo đảm nguồn vốn lưu động cho SXKD; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người lao động; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước tạo không khí sôi nổi trong toàn đơn vị. 

Làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc trên cơ sở thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò, trí tuệ tập thể. Quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ, nhất là đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, trình độ, uy tín, tinh thần trách nhiệm; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, các tổ chức đoàn thể hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới cần khẩn trương xây dựng, ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội bảo đảm thật cụ thể, chi tiết, trên cơ sở bám sát tình hình thực tế và xu hướng phát triển để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. 

        Đồng chí mong Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tiếp tục quan tâm, phối hợp cùng với tỉnh kiến nghị Chính phủ, Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ Công ty cổ phần Phân đạm và hóa chất Hà Bắc giải quyết những khó khăn hiện nay, đặc biệt là việc cơ cấu khoản nợ vay và điều chỉnh lãi suất cho vay hợp lý để Công ty yên tâm phát triển SXKD.

 

      
            Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 19 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất,Ban chấp hành Đảng bộ Công ty đã bầu đồng chí Nguyễn Đức Ninh tái cử Bí thư Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh tái cử Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Đại hội cũng bầu 5 đại biểu chính thức 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX.

 

Danh sách các đồng chí trong Ban Chấp hành khóa mới (xếp theo thứ tự A,B,C...):

1- Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khóa XV.

2- Trương Văn Chiến, Phó Chánh Văn phòng Công ty.

3- Nguyễn Văn Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty.

4- Lại Hồng Dương, Giám đốc Xưởng Vận hành và Sửa chữa điện.

5- Đỗ Quang Đạt, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty.

6- Nguyễn Văn Giang, Giám đốc Xưởng Than.

7- Mai Thế Hạnh, Giám đốc Xưởng Amônic.

8- Nguyễn Phùng Hưng, Trưởng phòng Tổ chức nhân sự.

9- Phạm Hoàng Hưng, Giám đốc công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc.

10- Nguyễn Đình Kiên, Phó trưởng phòng Phụ trách Phòng Đầu tư-Xây dựng.

11- Nguyễn Đức Ninh, Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Công ty khóa XV.

12- Giáp Văn Quang, Phó trưởng phòng Điều độ sản xuất.

13- Dương Như Sơn, Giám đốc Xưởng Đo lường - tự động hóa.

14- Phạm Ngọc Thảo, Chủ tịch Công đoàn Công ty.

15- Ngô Quang Thọ, Trưởng phòng Điện - Đo lường - Tự động hóa.

16- Vũ Việt Tiến, Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ.

17- Nguyễn Thị Toan, Trưởng phòng Thị trường.

18- Phạm Văn Trung, Phó tổng Giám đốc Công ty.

19- Lê Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Kế toán - Thống kê - Tài chính