Loading ...

.:: Dam Ha Bac., Jsc ::.

Đang tải ...


Thư xin ý kiến cổ đông

25/02/2017 - 20:58 (GMT +7)

Về việc đổi tên chủ đầu tư cho phù hợp sau khi cổ phần hóa; thông qua hợp đồng mua bán với công ty CP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc


                                             Dự thảo hợp đồng bán điện 2017
                                   Dự thảo phụ lục hợp đồng khí