Loading ...

.:: Dam Ha Bac., Jsc ::.

Đang tải ...


Thông báo về việc thay đổi nhãn bao bì sản phẩm Urê

17/10/2018 - 10:17 (GMT +7)

Thực hiện Nghị định của Thủ tướng CHính phủ số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 về nhãn hàng hóa và nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 về quản lý phân bón, Công ty Cổ phần Phân đạm Hà Bắc đã thay đổi mẫu bao bì sản phẩm Ure Hà Bắc và Ure cao cấp nay là Urê Hà Bắc NT46TE