Loading ...

.:: Dam Ha Bac., Jsc ::.

Đang tải ...


Thông báo tuyển dụng lao động

11/03/2021 - 14:15 (GMT +7)

Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc có nhu cầu tuyển lao động làm công nhân kỹ thuật...