Loading ...

.:: Dam Ha Bac., Jsc ::.

Đang tải ...


Thông báo mời thầu: Trung tu bản thể lò hơi B&WB-75/3,82 số 7 – Xưởng Nhiệt

23/10/2015 - 11:15 (GMT +7)

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 - Tên Bên mời thầu: Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

 - Tên gói thầu: Trung tu bản thể lò hơi B&WB-75/3,82 số 7 – Xưởng Nhiệt.

 - Tên dự án:

 - Nguồn vốn: Vốn sửa chữa lớn năm 2015.

 - Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

 - Thời gian bán HSMT: từ 07 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 10 năm 2015 đến trước 13 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 11 năm 2015 (trong giờ hành chính).

 - Địa điểm bán HSMT: Phòng Cơ khí thuộc Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, đường Trần Nguyên Hãn, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại: 0240 3854538 , số máy lẻ: 393 , Fax: 0240 3855018

 - Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 (đã bao gồm thuế GTGT).

 - Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Cơ khí thuộc Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, đường Trần Nguyên Hãn, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

 - Thời điểm đóng thầu: 13 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 11 năm 2015.

 - Bảo đảm dự thầu: 65.000.000 đ (Sáu mươi lăm triệu đồng chẵn).

    HSDT sẽ được mở công khai vào 13 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 10 tháng 11 năm 2015, tại Văn phòng Công ty - Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

  Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.