Loading ...

.:: Dam Ha Bac., Jsc ::.

Đang tải ...


Thông báo mời thầu: Cung cấp Máy đào một gầu bánh hơi

25/02/2016 - 15:08 (GMT +7)

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

- Tên Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc.

- Tên gói thầu:  Gói thầu cung cấp Máy đào một gầu bánh hơi; Số lượng 01 chiếc

- Tên Dự án: Dự án đầu tư Máy đào một gầu bánh hơi

- Nguồn vốn: Vốn khác.

- Giá bán 1 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT).

- Hình thức đấu thầu: Chào hành cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh: từ 7 giờ 30 phút, ngày 02 tháng 03 năm 2016 đến trước 14 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 3 năm 2016 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh: Phòng Đầu tư xây dựng thuộc Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại: 02403 854538; Số máy lẻ 214/ 563; Fax: 02403 855018.

- Địa chỉ nhận Hồ sơ đề xuất: Phòng Đầu tư xây dựng thuộc Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang.

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 3 năm 2016.

- Bảo đảm dự thầu: 18.000.000 đồng (Mười tám triệu đồng chẵn)

- Hình thức nộp bảo đảm dự thầu: Bảo lãnh ngân hàng

- HSĐX sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 10 tháng 03 năm 2016, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

          Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.