Loading ...

.:: Dam Ha Bac., Jsc ::.

Đang tải ...


Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2021

31/03/2021 - 14:25 (GMT +7)

Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa Chất Hà Bắc trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc..