Loading ...

.:: Dam Ha Bac., Jsc ::.

Đang tải ...


Thông báo mời chào hàng

04/08/2017 - 15:57 (GMT +7)

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc. Địa chỉ: Phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

- Tên bên mời thầu: Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc.

- Địa chỉ: Phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Điện thoại: 02043 854538; Số máy lẻ 563/ Fax: 02043 855018.

- Mã số thuế: 2400 120 344

1.  Tên gói thầu: Cung cấp Máy đo Oxy vi lượng.

- Nội dung chính của gói thầu: Đầu tư máy đo Oxy vi lượng, nhãn hiệu 3110- Hãng sản xuất Teledyne- Mỹ (hoặc tương đương).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 70 ngày, kể từ ngày HĐ có hiệu lực.

2. Tên Dự án: Dự án đầu tư Máy đo Oxy vi lượng.

3. Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Thời gian phát hành HSMT: từ 07 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 8 năm 2017 đến trước 14 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 8 năm 2017 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành HSYC/nhận HSĐX: Phòng Đầu tư xây dựng thuộc Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại: 02043 854538; Số máy lẻ 563.

- Giá bán 1 bộ HSYC: 200.000đ (đã bao gồm thuế GTGT)

- Bảo đảm dự thầu bằng thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc bằng tiền mặt tại Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, với số tiền 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng).

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 8 năm 2017.

- Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 8 năm 2017.