Loading ...

.:: Dam Ha Bac., Jsc ::.

Đang tải ...


Liên kết


Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ online
Đạm Hà Bắc

Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá ô tô đã qua sử dụng

12/08/2021 - 15:49 (GMT +7)

Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá ô tô đã qua sử dụng.

Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc thông báo công khai lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản với các thông tin sau: