Loading ...

.:: Dam Ha Bac., Jsc ::.

Đang tải ...


Thông báo hủy gói mời thầu!

18/04/2017 - 11:16 (GMT +7)

Hủy gói mời thầu Gói thầu số 1 - Thi công xây dựng Tuyến đường dây 35kV

THÔNG BÁO:

Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc đã thông báo mời thầu  Gói thầu số 1 - Thi công xây dựng Tuyến đường dây 35kV- Dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường dây 35kV. Thông tin đã đăng tải trên Báo Đấu thầu số 66 (ngày 13 tháng 4 năm 2017).

Nay xin thông báo hủy mời thầu gói thầu nêu trên.