Loading ...

.:: Dam Ha Bac., Jsc ::.

Đang tải ...


Thông báo: Gia hạn gói thầu số 3 Cung cấp vật tư và thi công lắp đặt thiết bị điện - đo lường

06/04/2016 - 14:06 (GMT +7)

- Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc gia hạn thông tin đã đăng tải với nội dung sau:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 3 Cung cấp vật tư và thi công lắp đặt thiết bị điện đo lường

- Tên dự án: Dự án đầu tư Cân silô than cám 4A

- Hình thức đấu thầu: Chào hành cạnh tranh trong nước (CHCT rút gọn).

- Thời gian phát hành Bản yêu cầu báo giá: từ 16 giờ 17 phút, ngày 29/3/2016 đến trước 14 giờ 30 phút, ngày 04/4/2016 (trong giờ hành chính).

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 phút,  ngày 04/4/2016

- Thông tin đã đăng tải trên Báo Đấu thầu số 59, ngày 29/3/2016.

Nay Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc thông báo gia hạn với nội dung như sau:

- Thời gian tiếp tục phát hành Bản yêu cầu báo giá: đến trước 14 giờ 30 phút, ngày 14/ 4/2016 (trong giờ hành chính).

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 14/4/2016.

- Báo giá sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 14/4/2016, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

(Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi)./.