Loading ...

.:: Dam Ha Bac., Jsc ::.

Đang tải ...


THÔNG BÁO GIA HẠN GÓI THẦU: Máy đào một gầu bánh hơi

11/03/2016 - 09:30 (GMT +7)

THÔNG BÁO GIA HẠN

 

- Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

- Tên gói thầu: Máy đào một gầu bánh hơi

- Tên dự án: Dự án đầu tư Máy đào một gầu bánh hơi

- Nguồn vốn: Vốn khác

- Bảo đảm dự thầu: 18.000.000 đồng (Mười tám triệu đồng chẵn)

- Hình thức nộp bảo đảm dự thầu: Bảo lãnh ngân hàng

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

      - Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh: từ 7 giờ 30 phút, ngày 02 tháng 3 năm 2016 đến trước 14 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 3 năm 2016 (trong giờ hành chính).

Nay gia hạn:

- Thời gian tiếp tục phát hành HSYC chào hàng: đến trước 14 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 3 năm 2016 (trong giờ hành chính).

      - Giá bán 1 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT).

- Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Đầu tư xây dựng, Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Điện thoại: 0240 3854538; Số máy lẻ: 214/563

- Fax: 0240 3855018.

- Hạn cuối nhận HSĐX: 14 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 3 năm 2016.

- HSĐX sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 17 tháng 3 năm 2016, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.