Loading ...

.:: Dam Ha Bac., Jsc ::.

Đang tải ...


Liên kết


Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ online
Đạm Hà Bắc

Thông báo đấu giá tài sản

08/09/2021 - 11:44 (GMT +7)

Thông báo tổ chức đấu giá 4 lô ôtô đã qua sử dụng.

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 60/2021/HĐ DV-DHL ngày 01/9/2021
Căn cứ Thông báo đấu giá tài sản số 141/TB-DHL ngày 06/9/2021 của Công ty Đấu giá Hợp danh DHL
Công ty chúng tôi tổ chức buổi đấu giá 4 lô xe ô tô đã qua sử dụng.
Thời gian và địa điểm:
- 14h 00 phút ngày 23/9/2021
- Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh DHL - Số 59 - đường Cả Trọng, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc giang.
Chi tiết xin xem ở tệp đính kèm: