Loading ...

.:: Dam Ha Bac., Jsc ::.

Đang tải ...


Liên kết


Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ online
Đạm Hà Bắc

Thông báo danh sách nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia đấu giá cổ phần

15/01/2019 - 15:59 (GMT +7)

Thông báo danh sách nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia đấu giá mua cổ phần Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu phân bón Bắc Giang