Loading ...

.:: Dam Ha Bac., Jsc ::.

Đang tải ...


Dự án - KH đầu tư
Liên kết


Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ online
Đạm Hà Bắc

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bốc xếp ure 8 tháng 2019

29/03/2019 - 14:26 (GMT +7)

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bốc xếp ure 8 tháng 2019