Loading ...

.:: Dam Ha Bac., Jsc ::.

Đang tải ...


Liên kết


Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ online
Đạm Hà Bắc

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VĂN THƯ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC (Có File đính kèm)

15/01/2016 - 10:01 (GMT +7)      File đính kèm:
            Quy chế công tác văn thư 2016
            Phụ lục 1
            Phụ lục 2