Loading ...

.:: Dam Ha Bac., Jsc ::.

Đang tải ...


QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VĂN THƯ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC (Có File đính kèm)

15/01/2016 - 10:01 (GMT +7)      File đính kèm:
            Quy chế công tác văn thư 2016
            Phụ lục 1
            Phụ lục 2