Loading ...

.:: Dam Ha Bac., Jsc ::.

Đang tải ...


QUY TRÌNH BÓN PHÂN CHO CÂY LÚA

07/01/2014 - 16:42 (GMT +7)

QUY TRÌNH BÓN PHÂN CHO CÂY LÚA

Các chất dinh dưỡng cần cho cây lúa

Bón phân đạm theo bảng so màu lá lúa

1-Quy trình bón phân cho giống lúa thuần địa phương (lúa mùa)

Các giống lúa thuần địa phương (lúa mùa) thường được trồng ở vùng lệ thuộc nước trời. Đây là nhóm giống lúa nhiệt đới (indica) có thời gian sinh trưởng dài (5-7 tháng), phản ứng phân đạm kém, năng suất thấp (2-4 tấn/ha) nhưng chất lượng gạo ngon.
Đất sản xuất lúa mùa thường chỉ trồng được một vụ trong năm nên chất dinh dưỡng trong đất ít bị hao kiệt như khi trồng lúa cải tiến hay lúa lai. Mặt khác do lúa mùa cao cây nên lượng rơm rạ để lại trong đất khá nhiều và vi sinh vật đất đa dạng nên các chất dinh dưỡng trong đất bù  đắp phần nào sự thiếu hụt.
Lượng phân chuồng cần 8-10 tấn/ha, thực tế hiện nay dùng phân hữu cơ truyền thống để bón cho cây lúa là khó thực hiện, đặc biệt ở vùng ĐBSCL. Nếu không có điều kiện bón phân chuồng nên giữ lại rơm rạ cày vùi hợp lý để cung cấp chất hữu cơ cho đất.
Trên ruộng lúa mùa cần cung cấp công thức phân nguyên chất tương ứng như sau:
                      Đạm (N )                 Lân ( P2O5 )           Kali ( K2O)
                      50-60 kg                     30-40 kg                 30-40 kg
Các thời kỳ bón gồm:

Thời kỳ
N
P2O5
K2O
-Nương mạ
-Thúc đẻ nhánh
-Bón rước dòng
-Bón rước hạt
5%
30%
30%
25%
5%
60%
20%
15%
5%
20%
50%
25%
Nếu có điều kiện phun phân bón lá bổ sung chất trung và vi lượng càng tốt.                                                          

2-Quy trình bón phân cho giống lúa cải tiến

Các giống lúa cải tiến có lá thẳng đứng, mật độ dầy, phản ứng đạm mạnh. Ruộng trồng giống lúa cải tiến là ruộng chủ động nước, trồng được 2-3 vụ/năm.
Do giống lúa cải tiến có năng suất cao và trồng nhiều vụ liên tục nên đất trồng lúa thiếu hụt phân bón trầm trọng cả các nguyên tố đa, trung và vi lượng.
Lượng phân chuồng cần 8-10 tấn/ha, nếu không có điều kiện bón phân chuồng nên giữ lại rơm rạ cày vùi để cung cấp chất hữu cơ cho đất một cách hợp lý. Không nên cày vùi rơm rạ ngay sau khi thu hoạch và tiếp tục sản xuất vụ lúa kế tiếp ngay sau đó, điều này dể dẩn đến ngộ độc hữu cơ cho lúa.
Trên ruộng lúa cải tiến cần cung cấp công thức phân nguyên chất như sau:
a-Đối với các giống lúa dưới 95 ngày
                      Đạm (N )                 Lân ( P2O5 )           Kali ( K2O)
                      90-100 kg                   50-60 kg                 40-50 kg
Các thời kỳ bón gồm:

Thời kỳ
N
P2O5
K2O
-Bón lót
-Thúc lần 1 (8-12 ngày)
-Thúc lần 2 (18-20 ngày)
-Giai đoạn rước đòng
5%
30%
30%
35%
5%
40%
40%
15%
5%
20%
20%
55%
Nếu có điều kiện phun phân bón lá bổ sung chất trung và vi lượng càng tốt.
b-Đối với các giống lúa trên  95 ngày
                      Đạm (N )                 Lân ( P2O5 )           Kali ( K2O)
                      100