Loading ...

.:: Dam Ha Bac., Jsc ::.

Đang tải ...


Phiếu đăng ký mời chào hàng

16/11/2018 - 10:22 (GMT +7)

Phiếu đăng ký thông tin mời chào hàng

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

  - Tên bên mời thầu: Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc.

  - Địa chỉ: Phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

  - Điện thoại: 02043 854538; Số máy lẻ 563/ Fax: 02043 855018

  1.  Tên gói thầu: Thi công sửa chữa chống thấm mái - Công trình nhà làm việc 617 Xưởng Đo lường tự động hóa.

    - Loại gói thầu: Xây lắp

    - Thời gian thực hiện hợp đồng: 50 ngày, kể từ ngày bàn giao mặt bằng

  2. Tên công trình: - Công trình nhà làm việc 617 Xưởng Đo lường tự động hóa.

  3. Nguồn vốn: Vốn sửa chữa lớn năm 2018.

  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

  5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

    - Thời gian phát hành Bản YCBG: từ 13 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 11 năm 2018 đến trước 14 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 11 năm 2018 (trong giờ hành chính).

    - Địa điểm phát hành Bản YCBG/nhận BG: Phòng Đầu tư xây dựng thuộc Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại: 02043 854538; Số máy lẻ 563; Fax: 02043 855018.

    - Giá bán 1 bộ YCBG: Miễn phí.

    - Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 11 năm 2018.

    - Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 11 năm 2018.

 

                                                                                                  KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                                        PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

                                                                                                                       (Đã ký)

 

 

                                                                                                                                                                          Phạm Văn Trung