Loading ...

.:: Dam Ha Bac., Jsc ::.

Đang tải ...


Kế hoạch tổ chức triển khai Ngày Pháp luật năm 2018

02/10/2018 - 11:30 (GMT +7)

Thực hiện công văn số 1509/HCVN-TTPC của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc tổ chức, triển khai Ngày pháp luật năm 2018, Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện.