Loading ...

.:: Dam Ha Bac., Jsc ::.

Đang tải ...


Gói thầu số 2 Cung cấp vật tư, thiết bị, thi công lắp đặt, hướng dẫn vận hành trạm quan trắc khí thải

21/07/2016 - 07:37 (GMT +7)

THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 2 Cung cấp vật tư, thiết bị, thi công lắp đặt, hướng dẫn vận hành trạm quan trắc khí thải.

- Tên Dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm quan trắc khí thải tự động, liên tục khí thải.

- Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000đ (đã bao gồm thuế GTGT)

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian phát hành HSMT: từ 07 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 7 năm 2016 đến trước 14 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 8 năm 2016 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành HSMT/nhận HSDT: Phòng Đầu tư xây dựng thuộc Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại: 02403 854538; Số máy lẻ 214/ 563; Fax: 02403 855018.

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 8 năm 2016.

- Bảo đảm dự thầu: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng).

- HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 04 tháng 8 năm 2016, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

          Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.