Loading ...

.:: Dam Ha Bac., Jsc ::.

Đang tải ...


Giới Thiệu Công ty Cổ phần Phân Đạm và Hóa Chất Hà Bắc

16/01/2014 - 15:26 (GMT +7)

Gắn Bó Cùng Nhà Nông


CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC

Tên giao dịch quốc tế:

Habac Nitrogenous Fertilizer and Chemicals Joint Stock Company (HANICHEMCO)

 

Địa chỉ Phường Thọ Xương - Thành phố Bắc Giang , Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại

(0204)3854538

Fax  (0204)3855018
Email info@damhabac.com.vn
Website http://www.damhabac.com.vn

 
Thông tin giao dịch:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 110340
Số tài khoản: 10201 0000 4444 35
                        Tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Bắc Giang
Mã số thuế: 2400120344

Ngành nghề kinh doanh:


-   Sản xuất, kinh doanh phân đạm Urê;
-   Sản xuất, kinh doanh các loại phân bón;
-   Sản xuất, kinh doanh hóa chất;
-   Sản xuất, kinh doanh Amôniắc lỏng;
-   Sản xuất, kinh doanh Các bon điôxít (lỏng, rắn);
-   Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm khí công nghiệp.

Sản xuất, kinh doanh điện và hàng cơ khí;

-   Xây lắp công trình công nghiệp; xây lắp công trình dân dụng; tư vấn hoạt động xây dựng; thiết kế thiết bị, công nghệ công trình hóa chất.

-   Kinh doanh xuất, nhập khẩu phân bón, hóa chất và các sản phẩm khí công nghiệp.