Loading ...

.:: Dam Ha Bac., Jsc ::.

Đang tải ...


Công Đoàn Công Ty

18/12/2013 - 17:23 (GMT +7)

Đầu năm 1960, Nhà máy Phân đạm Hà Bắc được khởi công xây dựng. Là một trong những công trình trọng điểm của cả nước nên đội ngũ cán bộ công nhân được hình thành và lớn mạnh nhanh chóng, đến tháng 6 năm 1960 đã lên tới 3241 người....

Công đoàn Công ty

I. Giới thiệu chung:

- Chủ tịch: Nguyễn Quang Khanh - Điện thoại: (0240)3855869

- Phó Chủ tịch: Phạm Ngọc Thảo


Công đoàn Công ty có 30 công đoàn trực thuộc, 18 công đoàn bộ phận, 181 tổ công đoàn với gần 2000 đoàn viên.
Ban Chấp hành Công đoàn Công ty gồm 21 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí.
Các ban chuyên đề và quần chúng:
- Văn phòng
- Ban Tuyên giáo
- Ban Thi đua - Sáng kiến - Tiết kiệm
- Ban Bảo hộ lao động - Chính sách
- Ban Nữ công
- Ban Tài chính
Công đoàn Công ty là Công đoàn cơ sở nằm trong hệ thống tổ chức của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ Công ty và sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam, sự chỉ đạo phối hợp của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang.

II. Quá trình hình thành và phát triển:
Đầu năm 1960, Nhà máy Phân đạm Hà Bắc được khởi công xây dựng. Là một trong những công trình trọng điểm của cả nước nên đội ngũ cán bộ công nhân được hình thành và lớn mạnh nhanh chóng, đến tháng 6 năm 1960 đã lên tới 3241 người. Tổ chức Công đoàn công trường và Công đoàn các bộ phận được thành lập và phát triển. Ngay từ những ngày đầu thành lập, tổ chức Công đoàn và CNVC công trường đã vừa học, vừa làm dấy lên khí thế lao động sôi nổi, các phong trào thi đua “4 cải tiến”, “Xuân thi công thắng lợi” phát triển sâu rộng và đạt kết quả tốt.
Để đưa nhà máy vào sản xuất, từ tháng 5 đến tháng 8/1965 tổ chức nhà máy được kiện toàn, Công đoàn nhà máy được thành lập với 1709 đoàn viên công đoàn. Công đoàn đã tổ chức nhiều phong trào, động viên công nhân viên chức hăng hái thi đua trong thời kỳ đầu xây dựng (1960 - 1965), bám trụ sản xuất chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ (1966 - 1972), phục hồi và mở rộng nhà máy (1973 - 1975).
Ngày 01/5/1975 Chính phủ quyết định hợp nhất Nhà máy Nhiệt điện, Nhà máy Cơ khí hoá chất Hà Bắc và các phân xưởng hoá thành Nhà máy Phân đạm Hà Bắc.

Công đoàn Nhà máy Phân đạm Hà Bắc được thành lập trên cơ sở hợp nhất Công đoàn các đơn vị.
Tháng 5/1976 Nhà máy Phân đạm Hà Bắc tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ nhất.

Đến nay Công đoàn Công ty đã trải qua 12 kỳ đại hội với bề dày thành tích vẻ vang.
Ngày 10/10/1988 đổi tên là Công đoàn Xí nghiệp liên hợp Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc.
Từ ngày 13/2/1993 đến ngày 31/12/2015 đổi tên là Công đoàn Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc.

Từ ngày 01/1/2016 đổi tên là Công đoàn Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc.
Trong quá trình xây dựng và phát triển Công ty, tập thể công nhân viên chức và đoàn viên công đoàn đã đoàn kết vượt qua bộn bề gian khó của thời đầu xây dựng và hai cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Hai, ba thế hệ cán bộ đoàn viên công đoàn và công nhân viên chức đã kề vai sát cánh, góp công, góp sức duy trì và phát triển Công ty ngày càng vững mạnh.

Công đoàn đã nỗ lực tham gia quản lý, giáo dục, rèn luyện, nâng cao chất lượng đội ngũ người lao động cả về chuyên môn nghiệp vụ và văn hoá doanh nghiệp. Các phong trào thi đua luôn được đẩy mạnh như thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, tập hợp ý tưởng sáng tạo, sáng kiến tiết kiệm, thi đua ca kíp sản xuất giỏi, Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, đảm bảo môi trường v.v... Chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động, từng bước ổn định và cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Tổ chức tốt các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao, xã hội, từ thiện, "Mái ấm công đoàn". Do đó Công đoàn Công ty đã thực sự là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của cán bộ, đoàn viên công đoàn và toàn thể CNVC Công ty.


III. Nhiệm vụ chủ yếu:
- Tuyên truyền, giáo dục cán bộ đoàn viên công đoàn, làm cho mỗi người hiểu và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, hiểu rõ những thuận lợi và khó khăn của Công ty trong cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, từ đó xác định trách nhiệm của mình, phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị, công ty ngày một phát triển đi lên, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.
- Vận động CNVC không ngừng học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng những yêu cầu mới, xây dựng tổ chức công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước.
- Tích cực tham gia quản lý, tham gia xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Phối hợp cùng Tổng Giám đốc tổ chức tốt đại hội CNVC hàng năm từ tổ sản xuất đến cấp công ty, tạo điều kiện cho CNVC tham gia quản lý doanh nghiệp, xây dựng và đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý SXKD. Thương lượng và ký kết thoả ước lao động tập thể. Tham gia trong việc tổ chức sản xuất, bố trí hợp lý lực lượng lao động. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Tổng giám đốc và Ban chấp hành công đoàn.
- Phát huy dân chủ, thường xuyên chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực trong quản lý, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, phòng chống các tệ nạn xã hội.
- Phối hợp cùng chính quyền tiếp tục phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất: thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, tập hợp ý tưởng sáng tạo, sáng kiến tiết kiệm, thi đua ca kíp sản xuất giỏi, an toàn vệ sinh lao động, Xanh - Sạch - Đẹp v.v..., động viên CNVC hăng hái thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.
- Đẩy mạnh các hoạt động xã hội, từ thiện, các hoạt động văn hoá - thể thao, xây dựng đời sống văn hoá cơ sở nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần CNVC.
- Xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của ban chấp hành công đoàn các cấp. Đăng ký, tổ chức xây dựng công đoàn vững mạnh, thực hiện tốt chế độ sinh hoạt, chế độ thông tin báo cáo theo quy định. Thực hiện tốt chế độ quản lý, thu chi tài chính công đoàn, đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy định của Nhà nước và công đoàn cấp trên.
- Làm tốt công tác vận động nữ CNVC, tổ chức tốt phong trào thi đua “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”, xây dựng gia đình “Hoà thuận – Bình đẳng – Tiến bộ – Hạnh phúc”.
- Chỉ đạo mạng lưới thanh tra nhân dân hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ.
- Đánh giá phân loại kết quả hoạt động của tập thể, cá nhân hàng năm. Tổ chức sơ, tổng kết biểu dương, những cá nhân, tập thể xuất sắc trong trong phong trào.

IV. Những danh hiệu vẻ vang:
CÔNG ĐOÀN CÔNG TY:
• Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2011).
• Huân chương Lao động Hạng Ba (năm 2006).

• Cờ thi đua xuất sắc của Chính phú năm (2003)

• Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2005).

• Cờ thi đua xuất sắc toàn diện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam các năm:1995, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012.

• Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam  về “An toàn bảo hộ lao động” (năm 1995), Phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nỗ” (năm 1996), Phong trào văn hoá thể thao (năm 2006, năm 2010).

• Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo 5 năm (2007 – 2011)

• Cờ thi đua xuất sắc xây dựng đời sống văn hoá cơ sở 5 năm (2001 - 2005) của Bộ Văn hoá thông tin và Uỷ ban thể dục thể thao.

• Các bằng khen của Công đoàn Công Thương Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam...

CÁC CÔNG ĐOÀN TRỰC THUỘC:

• 38 lượt tập thể Nhà nước tặng thưởng Huân chương; Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ, bằng khen.

CÁN BỘ ĐOÀN VIÊN:
• 98 lượt cá nhân được Nhà nước tặng Huân chương lao động hạng Ba; Chính phủ, Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen.

• 01 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

 

 

 

  Về trang trước