Loading ...

.:: Dam Ha Bac., Jsc ::.

Đang tải ...


Cơ cấu Tổ Chức

18/12/2013 - 17:05 (GMT +7)
BAN LÃNH ĐẠO

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 Ông Nguyễn Văn Thiệu - Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Đức Ninh - Tổng Giám đốc

 

 

   THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Ông Nguyễn Văn Thiệu
 

Ông Nguyễn Đức Ninh


Ông Nguyễn Văn Dũng


Ông Phạm Văn Trung


Ông Nguyễn Phùng Hưng
 

Các đơn vị thành viên Công ty gồm 15 phòng, 9 đơn vị sản xuất:

Các phòng Nghiệp vụ:

   Văn phòng công ty
   Phòng Tổ chức nhân sự
   Phòng Kế hoạch
   Phòng Thị trường
   Phòng Kế toán thống kê tài chính
   Phòng Vật tư vận tải
   Phòng Bảo vệ quân sự
   Phòng Y tế

Các phòng kỹ thuật:

   Phòng Kỹ thuật Công nghệ
   Phòng Điều độ sản xuất
   Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường
   Phòng Điện - Đo lường - Tự động hoá
   Phòng Cơ khí
   Phòng Kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS)
   Phòng Đầu tư xây dựng

Các đơn vị sản xuất - kinh doanh:
   Xưởng Than
   Xưởng Nước
   Xưởng Nhiệt
   Xưởng Tạo khí
   Xưởng Amôniắc
   Xưởng Tổng hợp Urê
   Xưởng Điện
   Xưởng Đo lường - Tự động hoá
   Xưởng Sửa chữa và lắp đặt thiết bị hoá chất