Loading ...

.:: Dam Ha Bac., Jsc ::.

Đang tải ...


Cơ cấu Tổ Chức

18/12/2013 - 17:05 (GMT +7)
BAN LÃNH ĐẠO

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 Ông Phan Văn Tiền - Chủ tịch HĐQT

Ông Đỗ Doãn Hùng - TGĐ

 

 

   THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Phan Văn Tiền
 

Ông Đỗ Doãn Hùng

Ông Nguyễn Đức Ninh

Ông Phạm Văn Trung

Ông Nguyễn Phùng Hưng
 Các đơn vị thành viên Công ty gồm 15 phòng, 13 đơn vị sản xuất, 2 đơn vị phục vụ và đời sống:

Các phòng Nghiệp vụ:

   Văn phòng công ty
   Phòng Tổ chức nhân sự
   Phòng Bảo vệ quân sự
   Phòng Kế hoạch
   Phòng Thị trường
   Phòng Kế toán thống kê tài chính
   Phòng Vật tư vận tải
   Phòng Y tế

Các phòng kỹ thuật:

   Phòng Kỹ thuật Công nghệ
   Phòng Điều độ sản xuất
   Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường
   Phòng Điện-Đo lường-Tự động hoá
   Phòng Cơ khí
   Phòng Kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS)
   Phòng Đầu tư xây dựng

Các đơn vị sản xuất - kinh doanh:
   Xưởng Than
   Xưởng Nước
   Xưởng Nhiệt
   Xưởng Phân ly không khí
   Xưởng Amôniắc 1
   Xưởng Amôniắc 2
   Xưởng Urê 1
   Xưởng Urê 2
   Xưởng Khí hóa than Shell
   Xưởng Vận hành và sửa chữa điện
   Xưởng Đo lường-Tự động hoá
   Xưởng Sửa chữa và lắp đặt thiết bị hoá chất
   Phân xưởng Than phế liệu

Các đơn vị đời sống - xã hội:
   Nhà văn hoá
   Phân xưởng phục vụ đời sống