Loading ...

.:: Dam Ha Bac., Jsc ::.

Đang tải ...


Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2021

Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa Chất Hà Bắc trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc..

Đại hội Đảng bộ Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 -2020

Chi tiết

Lễ khánh thành Dự án cải tạo, mở rộng Nhà máy Phân đạm Hà Bắc

Lễ khánh thành Dự án cải tạo, mở rộng Nhà máy Phân đạm Hà Bắc

Chi tiết