Loading ...

.:: Dam Ha Bac., Jsc ::.

Đang tải ...


Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 -2025

Ngày 12/8, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị Đại biểu Người Lao động Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

Hội nghị Đại biểu Người Lao động Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

Chi tiết

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CTCP HÓA CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC DO CTCP PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC SỞ HỮU

Thông báo bán đấu giá cổ phần

Chi tiết

Thông báo: V/v Đăng công bố thông tin Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng

V/v Đăng công bố thông tin Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng

Chi tiết

Thông báo tuyển dụng lao động phổ thông

Thông báo tuyển dụng lao động phổ thông

Chi tiết

Thông báo Vv chốt danh sách tham dự Đại hộ đồng cổ đông thường niên năm 2019

Chi tiết

Thông báo tuyển dụng công nhân vận hành Hóa

Thông báo tuyển dụng bổ sung lao động đào tạo làm công nhân vận hành hóa

Chi tiết

Thông báo kết quả đấu giá theo lô cổ phần

Thông báo kết quả đấu giá theo lô cổ phần

Chi tiết

Thông báo kết quả đăng ký đấu giá theo lô cổ phần

Thông báo kết quả đăng ký đấu giá theo lô cổ phần

Chi tiết

Thông báo danh sách nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia đấu giá cổ phần

Thông báo danh sách nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia đấu giá mua cổ phần Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu phân bón Bắc Giang

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá theo lô cổ phần

Thông báo bán đấu giá theo lô cổ phần

Chi tiết