Loading ...

.:: Dam Ha Bac., Jsc ::.

Đang tải ...


Thông báo: V/v Đăng công bố thông tin Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng

V/v Đăng công bố thông tin Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng

Chi tiết

Thông báo tuyển dụng lao động phổ thông

Thông báo tuyển dụng lao động phổ thông

Chi tiết

Thông báo Vv chốt danh sách tham dự Đại hộ đồng cổ đông thường niên năm 2019

Chi tiết

Thông báo tuyển dụng công nhân vận hành Hóa

Thông báo tuyển dụng bổ sung lao động đào tạo làm công nhân vận hành hóa

Chi tiết

Thông báo kết quả đấu giá theo lô cổ phần

Thông báo kết quả đấu giá theo lô cổ phần

Chi tiết

Thông báo kết quả đăng ký đấu giá theo lô cổ phần

Thông báo kết quả đăng ký đấu giá theo lô cổ phần

Chi tiết

Thông báo danh sách nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia đấu giá cổ phần

Thông báo danh sách nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia đấu giá mua cổ phần Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu phân bón Bắc Giang

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá theo lô cổ phần

Thông báo bán đấu giá theo lô cổ phần

Chi tiết

Thông báo về việc thay đổi nhãn bao bì sản phẩm Urê

Thực hiện Nghị định của Thủ tướng CHính phủ số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 về nhãn hàng hóa và nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 về quản lý phân bón, Công ty Cổ phần Phân đạm Hà Bắc đã thay đổi mẫu bao bì sản phẩm Ure Hà Bắc và Ure cao cấp nay là Urê Hà Bắc NT46TE

Chi tiết

Kế hoạch tổ chức triển khai Ngày Pháp luật năm 2018

Kế hoạch tổ chức triển khai Ngày Pháp luật năm 2018

Thực hiện công văn số 1509/HCVN-TTPC của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc tổ chức, triển khai Ngày pháp luật năm 2018, Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện.

Chi tiết