Loading ...

.:: Dam Ha Bac., Jsc ::.

Đang tải ...


Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc: Tuyên dương các cháu là con CNVC đạt giải trong các kỳ thi năm học 2017 - 2018

Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc: Tuyên dương các cháu là con CNVC đạt giải trong các kỳ thi năm học 2017 - 2018

Chi tiết

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮCTỔ CHỨC DẠY BƠI PHÒNG CHỐNG ĐUỐI NƯỚC CHO CON CBCNV

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮCTỔ CHỨC DẠY BƠI PHÒNG CHỐNG ĐUỐI NƯỚC CHO CON CBCNV

Chi tiết

THỨ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG ĐẶNG HOÀNG AN ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC

Chi tiết

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC TỔ CHỨC HỘI KHỎE TRUYỀN THỐNG LẦN THỨ XX NĂM 2018

Chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG BỔ SUNG LAO ĐỘNG ĐÀO TẠO LÀM CÔNG NHÂN VẬN HÀNH HÓA

Chi tiết

Tuyên dương các cháu con CNV đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi các cấp năm học 2016-2017

Chi tiết

Thông tin về môi trường

Giấy phép khai thác sử dụng nước mặt, xả nước thải

Chi tiết

HỘI KHỎE TRUYỀN THỐNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC LẦN THỨ XIX NĂM 2017

HỘI KHỎE TRUYỀN THỐNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC LẦN THỨ XIX NĂM 2017

Chi tiết

LỜI CHÚC TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU 2017 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Chi tiết

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Chi tiết