Loading ...

.:: Dam Ha Bac., Jsc ::.

Đang tải ...


Công Đoàn Công Ty

Công Đoàn Công Ty

Công đoàn Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa Chất Hà Bắc

Chi tiết

Đoàn Thanh niên

Chi tiết

Lịch Sử Phát Triển

Lịch Sử Phát Triển

Ngày 18/2/1959 Chính phủ Việt Nam đã ký với Chính phủ Trung Quốc hiệp định về việc Trung Quốc giúp Việt Nam xây dựng nhà máy Phân đạm. Đây là món quà tặng biểu tượng cho tình hữu nghị của Đảng và nhân dân Trung Quốc đối với nhân dân Việt Nam.

Chi tiết

Giới Thiệu Công ty Cổ phần Phân Đạm và Hóa Chất Hà Bắc

Giới Thiệu Công ty Cổ phần Phân Đạm và Hóa Chất Hà Bắc

Gắn Bó Cùng Nhà Nông

Chi tiết

Đảng Bộ Công ty

Đảng Bộ Công ty

Chi tiết

Cơ cấu Tổ Chức

Cơ cấu Tổ Chức

Chi tiết