Loading ...

.:: Dam Ha Bac., Jsc ::.

Đang tải ...


Thông báo gia hạn thời gian đóng thầu

Thông báo gia hạn thời gian đóng thầu

Phiếu đăng ký gia hạn thời điểm đóng thầu

Phiếu đăng ký gia hạn thời điểm đóng thầu

Chi tiết

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bốc xếp ure 8 tháng 2019

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bốc xếp ure 8 tháng 2019

Chi tiết

Phiếu đăng ký thông báo mời thầu Bảo hiểm cháy nổ 2019

Phiếu đăng ký thông báo mời thầu Bảo hiểm cháy nổ 2019

Chi tiết

Thông báo mời thầu cung cấp Thiết bị đo nhiệt lượng than và máy in phun

Mời thầu cung cấp Thiết bị đo nhiệt lượng than

Chi tiết

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bảo hiểm cháy, nổ và rủi ro đặc biệt

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bảo hiểm cháy, nổ và rủi ro đặc biệt

Chi tiết

Kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bốc xếp Ure

Kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bốc xếp Ure

Chi tiết

Thư mời quan tâm

Thư mời quan tâm

Chi tiết

Phiếu đăng ký thông báo mời thầu dịch vu vận chuyển NH3

Phiếu đăng ký thông báo mời thầu dịch vu vận chuyển NH3

Chi tiết

Phiếu đăng ký thông báo mời chào hàng dịch vụ bốc xếp Urê

Phiếu đăng ký thông báo mời chào hàng dịch vụ bốc xếp Urê

Chi tiết

Phiếu đăng ký thông báo mời thầu vận chuyển Urê

Phiếu đăng ký thông báo mời thầu

Chi tiết