Loading ...

.:: Dam Ha Bac., Jsc ::.

Đang tải ...


Liên kết


Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ online
Đạm Hà Bắc

Đoàn Thanh niên

Đoàn Thanh niên

Chi tiết

Đảng Bộ Công ty

Đảng Bộ Công ty

Chi tiết

Công Đoàn Công Ty

Công Đoàn Công Ty

Đầu năm 1960, Nhà máy Phân đạm Hà Bắc được khởi công xây dựng. Là một trong những công trình trọng điểm của cả nước nên đội ngũ cán bộ công nhân được hình thành và lớn mạnh nhanh chóng, đến tháng 6 năm 1960 đã lên tới 3241 người....

Chi tiết