Loading ...

.:: Dam Ha Bac., Jsc ::.

Đang tải ...


QUY TRÌNH BÓN PHÂN CHO CÂY LÚA

QUY TRÌNH BÓN PHÂN CHO CÂY LÚA

Chi tiết

Quy trình kỹ thuật canh tác lúa (P.2)

Quy trình kỹ thuật canh tác lúa (P.2)

Chi tiết

Quy Trình Canh Tác Lúa (P.1)

Quy Trình Canh Tác Lúa (P.1)

Để đạt hiệu quả cao trong canh tác cây lúa, bà con cần lưu ý một số kỹ thuật trong chọn giống, chuẩn bị đất, gieo sạ, bón phân, quản lý nước...

Chi tiết